Како до Прве ревизије ?


кликните на слику за детаљнији приказ

Особе за контакт

Директор: Миланка Ристић, овлашћени ревизор
Моб.тел. 069/00-13-920
е-пошта: milanka.ristic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Вељко Топаловић, овлашћени ревизор – судски вештак
Моб.тел: 063/87-17-202
e-пошта: veljko.topalovic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Милош Цветић, овлашћени ревизор
Моб.тел: 061/11-68-782
e-пошта: milos.cvetic@prvarevizija.rs

Контакт

Прва ревизија д.о.о. Београд

Adresa:Саве Машковића бр 3/10
Телефон: 011 24 67 334 ; 011 41 40 418
Телефакс: 011 24 67 334

E-пошта: office@prvarevizija.rs